dado

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Để giành chiến thắng và nhận được điểm, ra mắt nơi này như là một bảng mà không có gì và vì vậy có thể giành chiến thắng.