dado loco

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Moves do bàn cờ này để cố gắng đặt nó theo cách bạn đề nghị. Khi bạn tiến bộ từ thứ cấp sẽ là trở ngại phức tạp ... vv