Dachser

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn phải cung cấp các gói màu sắc khác nhau trong môi trường vận chuyển, thay đổi các mũi tên đi.