D bloon

Đang tải trò chơi...
Trở Chơi Hai Người

Sự miêu tả

Dedee muốn bay khinh khí cầu của mình, giúp đỡ bằng cách nhấn vào mũi tên để đi đúng hướng chỉ vì nó là ở giữa các mục tiêu. Lúc đầu, nó sẽ được dễ dàng, nhưng nó sẽ làm tăng tốc độ và khó khăn.