D 403

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thế giới đang rơi vào tình trạng hỗn loạn do cuộc xâm lược đột biến, làm cho robot này một anh hùng cứu nhân loại. Bắn với 'S', ném bom với 'A' và thay đổi vũ khí với các phím dài.