Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Nền tảng trò chơi, bạn là một nguyên mẫu robot cảnh sát đào tạo cho mình để kiểm soát đầu tiên và sau đó bổ nhào vào nhiệm vụ đầu tiên.