Cyber Swat

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nền tảng trò chơi, bạn là một nguyên mẫu robot cảnh sát đào tạo cho mình để kiểm soát đầu tiên và sau đó bổ nhào vào nhiệm vụ đầu tiên.