Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Nền tảng trò chơi, bạn là một nguyên mẫu robot cảnh sát đào tạo cho mình để kiểm soát đầu tiên và sau đó bổ nhào vào nhiệm vụ đầu tiên.