Cyber Ryder

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Rất tốt trò chơi thử nghiệm thiết lập trong tương lai với các kịch bản. Điều khiển cân bằng xe đạp của bạn và vượt qua mọi trở ngại đi du lịch mà không bị bất kỳ mùa thu.