Cutie Yuki Bedroom 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Yuki được trang trí phòng của mình và nhu cầu giúp đỡ của bạn để lựa chọn chiếc giường lạnh nhất, bàn, tủ quần áo và thảm và các bức tranh để cung cấp cho một liên lạc cá nhân.