Cutie Nail Salon

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

ba người bạn yêu thích của chúng tôi đã mở một thẩm mỹ viện nơi đặc sản của ông là chăm sóc móng tay. Giúp họ để sơn móng tay của các khách hàng của cô khi họ đang hỏi.