Cutie Hair Salon

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lấy kiểu tóc bạn thích bằng cách làm theo các bước một cách chính xác. Rửa sạch, khô, cắt, sử dụng các tấm, kẹp gắp hoặc thu thập tóc khi cần thiết.