Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chọn giống chó mà bạn thích và chăm sóc anh rửa tóc của mình, bằng cách sử dụng tóc, chải và chọn những phụ kiện vui nhất.