Cute Pet Hospital

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một con vật cưng bệnh viện thú y và bạn phải chữa trị cho họ bằng cách đặt tiêm virus, làm cho X-quang, bằng cách đúc chân bị gãy và những thứ khác mà bạn sẽ dạy cho y tá.