Cute Kitten

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhìn sau khi con mèo con bạn chọn ăn anh, tắm anh, chơi với anh ta và các hoạt động khác mà làm cho được hạnh phúc.