Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Trong rừng có một bệnh viện để xử lý chữa lành động vật hoang dã xảy ra với bệnh và nhộng khác. Xem để chào đón họ, kiểm tra họ, tìm thấy những gì nó là stun chúng và chữa lành họ trở về là những sinh vật hạnh phúc. thêm vài bạn can thiệp, kiếm được nhiều tiền hơn để mua rác mà sẽ cải thiện truy vấn của bạn.