Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chỉ trong nửa giờ Polly Pocket trái với người bạn Ailen của mình và không có nhiều thời gian để lựa chọn các kiểu tóc phải và quần áo. Bạn đã nhận được?.