Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

cổ vũ khá này cần giúp đỡ của bạn để lựa chọn trang điểm, kiểu tóc và quần áo cho một hiệu suất.