Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Bím tóc là thời trang hơn bao giờ hết và trong trò chơi này, bạn sẽ thấy kiểu tóc khác nhau với họ là nhân vật chính.