Cut the Rope 2

Đang tải trò chơi...

Trở Chơi Bạn Gái

Trò Chơi Hành Động

Trở Chơi Xếp Hình

Trò Chơi Kỹ Năng

Sự miêu tả

Cắt dây thừng để có được những con lợn kẹo sẽ rơi vào nền tảng này.