Curvefever.io

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Có một thời gian cạnh tranh với những người xung quanh thế giới trong trò chơi này .io loại, bạn phải làm cho con rắn của bạn là dài nhất loại bỏ tất cả các đối thủ của bạn.