curveball

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đơn giản nhưng gây nghiện. Lái xe lưỡi để cố gắng có hiệu lực cho bóng, ném đối thủ và có thể kiếm được nhiều điểm hơn.