Cursed Treasure

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bảo vệ trộm đồ trang sức đền đặt các loại khác nhau của tháp quốc phòng tại các điểm chiến lược.