Curling

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đây là phiên bản flash của trò chơi của "uốn", một số bạn sẽ âm thanh để xem trên các kênh quốc tế như Eurosport. Bạn phải rời khỏi hòn đá ở trung tâm của mục tiêu và loại bỏ các đối diện.