Curious George Spin Puzzle

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Curious George, và một con khỉ phương tiện truyền thông, là một trastillo. Brown yêu fuss bất cứ nơi nào ông đi, để sau đó khai thác xây dựng lại. Cùng với câu đố này.