Curious George Online Coloring Page

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mặc dù nguồn gốc của các phương tiện truyền thông nổi tiếng khỉ Curious George đi trở lại đến năm 1940, thực sự nó là không thể thụ thai vũ trụ của ông trong màu đen và trắng. Màu sắc là cần thiết và bắt buộc.