Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Cupid mãi mãi về sau tình yêu cao và để cho tình yêu. Ông chuyên trong việc lựa chọn quần áo tủ quần áo của cô rằng, với nhau, làm cho nó không thể cưỡng lại đôi mắt của người cầu hôn cô.