Cup Cake Rush

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chuẩn bị bánh nướng ngon nhất sử dụng những hương vị bạn yêu cầu khách hàng. Mỗi lần sẽ được nhiều hơn và khó khăn hơn để chuẩn bị.