Cuisine King

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nó phục vụ cho khách hàng những món ăn họ yêu cầu bạn tham gia hai hoặc bình đẳng hơn, nhanh hay tức giận. Chọn bếp theo mức độ khó khăn mà bạn thích, bỏ qua giới thiệu của trò chơi bằng cách nhấn K.