Cucaracha

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy loại bỏ tất cả những con gián của mỗi màn hình được ba hoặc nhiều hơn cùng màu. Đối với điều này, bạn phải đặt chúng vào đúng nơi với sự giúp đỡ của súng cả hai bên.