Cubox II

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chơi các vị trí của các hình vuông, consígelo phong trào mà cho bạn biết để kiếm được nhiều điểm hơn. Bạn có màn hình phức tạp hơn trong các bức thư được liệt kê ở trên.