cubilus

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Di chuyển các ô tương ứng với mỗi màu bằng cách nhấp vào nó và di chuyển chuột đến nơi mà bạn muốn đối tác. Bạn có 20 cấp độ để ăn đầu với trò chơi này.