CubiClick

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhấn vào cùng đi xoá bỏ và ngăn chặn hàng đi đến cấp độ tiếp theo bạn phải gỡ bỏ các biểu tượng vàng Panda.