Cubee.io

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhận nỗ lực rất lớn để xây dựng lâu đài của những giấc mơ của bạn trong thế giới hai chiều này bao gồm các hình khối. Thu thập tất cả các loại nguyên liệu, xây dựng các công cụ mới, vũ khí và các đối tượng bạn thăng tiến trong tòa nhà của bạn, và bảo vệ đất của bạn từ kẻ thù lịch sự của các tùy chọn nhiều.