CubeBuster

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Loại bỏ tất cả các ô vuông cùng màu, bạn có thể làm khi bạn có 3 hoặc bình đẳng hơn. Nhanh lên, vì như bạn vượt qua các màn hình đi nhanh hơn.