Cube It

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Di chuyển các khối màu xanh lá cây bằng cách nhấp vào hộp mà bạn muốn đi. Hoàn thành toàn bộ hành trình và kết thúc trong một hộp màu xám, như tiến bộ mới sẽ chặn các loại với các đặc tính khác nhau.