Cube Droid

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Libera mỗi hành tinh trong các khối thiên hà di chuyển đúng cách để có được tất cả các loại pin. Trên mỗi màn hình bạn sẽ tìm thấy các biến chứng mới để đạt được mục tiêu của bạn.