Cube Colossus

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Quản lý tàu của bạn trong nhiệm vụ nguy hiểm theo các hướng dẫn họ cung cấp cho bạn bằng radio. Tiêu diệt kẻ thù trong mỗi xô mức độ và nâng cấp vũ khí của bạn khi bạn tiến bộ trong trò chơi.