Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hồng lợn Peppa phòng là nơi để giải trí và vui vẻ của cô và bạn bè của cô. Vì vậy, nhiều như vậy mà, khi kết thúc, nó luôn luôn là lộn xộn. Hay đúng hơn, desdecorado. Một người nào đó đã đặt cho nó đẹp một lần nữa. Một người như bạn.