CS Fighting Enhanced

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Naruto, và một số ít các nhân vật nổi tiếng khác trong anime và manga, phạm vi rộng nhất của tưởng tượng tát, sấm sét giao nhau.