Crystal Loid

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hai trò chơi cổ điển là một, Tetris luôn gây nghiện và Gems. Cùng ba hoặc nhiều trang sức cùng màu để làm cho chúng biến mất và không làm tăng các cấp bậc. Sử dụng con trỏ để thay đổi các con số phía trên vị trí.