Crystal Land

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Quản lý các beanbag cho điểm đó là vào các ô vuông của sao thủy tinh và vàng. Vì vậy, bạn sẽ dành nhiều màn hình.