Crystal Eater

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

rất giống với pacman cổ điển nhưng trong đó bạn có thể khóa những bóng ma di chuyển khối trò chơi. Khi bạn đã ăn tất cả các quả bóng đi để thoát khỏi. Cọc của các cấp!