crystal clear

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ban năm hoặc nhiều hơn các tinh thể cùng màu để làm cho chúng biến mất, nhấp vào một trong những bạn muốn và sau đó di chuyển nó bất cứ nơi nào bạn muốn. Khi tiến bộ rất phức tạp vì có vài lỗ hổng miễn phí.