Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Nấu ăn một số bánh sừng bò ngon chuẩn bị bột với thành phần được chỉ ra và sau đó pha trộn và đặt chúng trong lò.