Crush The Castle 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

phần thứ hai của trò chơi này với các lâu đài mới và các vương quốc xâm lược. Ném đá với capatapulta của bạn để giết vua và đối tượng của mình như vậy, chinh phục lâu đài của mình.