Crush Maniacs

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một Arkanoid mới, trong đó tiêu diệt tất cả những viên gạch trên mỗi cấp. Bạn có rất nhiều thăng sức mạnh đó sẽ làm cho các trò chơi vui nhộn hơn, di chuyển với chuột và ném bóng hoặc bắn với nút trái.