Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Đặt người lính của bạn trên các tháp phòng thủ để bảo vệ lâu đài của bạn từ cuộc tấn công của quân đội đối phương. Nhận vàng để có được nhiều quân lính và vũ khí.