Crusade 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tính các góc độ và sức mạnh để bắn pháo để đạt được các mục tiêu của mỗi cấp. Bạn cũng có thể tạo ra các màn hình của riêng bạn.