Cruiser

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đặt hạm đội của bạn của tàu ở những nơi khác nhau để tránh bị hư hại bởi kẻ thù và bạn có thể là người đầu tiên đánh chìm hạm đội của đối thủ của bạn.