Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Làm cho một số bánh ngon theo các bước của công thức, pha trộn các thành phần và chuẩn bị bột.