Crimson Room

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tôi uống rất nhiều rượu vào đêm trước, không có nhiều thời gian đã trôi qua, không phải là nơi tôi ......